Microsoft .Net Framework Nedir? Ne İşe Yarar?

0
Sponsorlu Bağlantılar

Neden Microsoft .Net Framework Yüklemek Gerekiyor?

Microsoft .Net Framework bir platformdur ve bilgisayarınızdaki gerekli uygulamaların çalışmasını sağlar. Çünkü bazı programlar bu platformda çalıştırılacak şekilde yazıldığı için bu programları kurmadan önce Microsoft .Net Framework platformunu yüklemek gerekiyor. 

Microsoft .Net Framework Nedir?

Microsoft .NET insanların, bilginin, sistemlerin ve cihazların iletişimini sağlayan bir platformdur. İstemci ve sunucu uygulamaların yanısıra geliştirme araçlarını da kapsamaktadır. Bu oluşum içerisinde aynı zamanda Web tabanlı uygulamarın, web servislerinin ve her türlü uygulamanın geliştirilip çalıştırılabildiği bir platform olan .NET Framework de bulunmaktadır. .NET Framework ile uygulamalar iletişim standartlarına(SOAP, XML, HTTP vb) uygun olarak geliştirilebilmektedir. Visual Studio .NET gibi entegre geliştirme ortamlarına(Integrated Development Environment – IDE ) ve araçlara sahiptir. Bu araçlar sayesinde .NET Framework ile uygulama geliştirme daha kolay hale gelmekte ve verimlilik maksimum düzeye ulaşmaktadır.

.NET Framework Avantajları Nedir?

20 den fazla programlama diline destek vermekte ve Uygulama geliştiricilerin iş mantığı(business logic) içeren kod kısmına yoğunlaşmalarını sağlamaktadır. Güvenli, sağlam, yüksek performanslı uygulamaların geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Eskiye göre; geliştirme, yayımlama ve yönetimin çok daha kolay olduğu bir platformdur.

Desteklenen Programlama Dilleri Hangileridir?

APL Fortran Pascal

C++ Haskell Perl

C# Java Language Python

COBOL Microsoft JScript RPG

Component Pascal Mercury Scheme

Curriculum Mondrian SmallTalk

Eiffel Oberon Standard ML

Forth Oz Microsoft Visual Basic

Common Language Runtime (CLR) Görevi Nedir?

Common Language Runtime çalışma zamanı servislerinden sorumludur. Programlama dillerinin entegrasyonu(language integration), güvenlik(security), bellek(memory), süreç(process) ve thread(iş parçacığı) yönetimi çalışma zamanı servislerindendir. CLR bunun yanı sıra geliştirme zamanında da bazı rollere sahiptir, örneğin tip güvenliğinin sağlanması gibi. Common Language Runtime, .NET Framework ile yazılmış uygulamaların işletiminden sorumlu bir motor gibi görev yapmaktadır.

Common Type System (CTS) nedir?

CLR içerisine inşa edilmiş güçlü ve zengin bir tip sistemidir(type system). Çoğu programlama dilinde bulunan tipleri ve bu dillerin operasyonlarını desteklemektedir. Birçok programlama dilinde bulunan tiplerin Common Type System içerisinde gerçekleştirimi yapılmış durumdadır.

Common Language Specification (CLS) nedir?

Common Language Specification(CLS), bünyesinde barındırdığı birtakım yapıları ve kısıtları ile kütüphane(library) ve derleyici(compiler) yazabilmek için rehberlik yapmaktadır. CLS, yazılan bir kütüphanenin CLS’yi destekleyen diğer programlama dilleri ile entegre şekilde çalışabilmesini ve bu diller tarafından da kullanılabilmesini sağlamaktadır. CLS, CTS’nin bir altkümesidir. CLS uygulama geliştiriciler için büyük önem arzetmektedir. Öyle ki bir uygulama geliştirici yazdığı kodun diğer kod geliştiriciler tarafından da kullanılabilir olmasını gözönünde bulundurmalıdır. CLS’nin kriterleri ve kuralları gözönünde bulundurularak yazılan bir API(Application Program Interface), diğer programlama dilleri içerisinden kullanılabilmekte, Common Language Runtime tarafından da işletilebilmektedir.

Microsoft Intermediate Language (MSIL) nedir?

MSIL işlemciden bağımsız komut setinden oluşmaktadır. Bu komut seti içerisinde nesnelerin yüklenmesi, depolanması ve initialize edilmesini sağlayan komutların yanı sıra aynı zamanda nesneler üzerinde metod çağrımını sağlayan komutlar da yeralmaktadır. .NET Framework ile yazılmış bir kaynak kodun derlenmesi sonucu MSIL kodu oluşmaktadır. MSIL, Metadata ve CTS sayesinde .NET dilleri arasında bir bütünleşme sağlanmaktadır. MSIL kodun çalıştırılmasından önce varolan MSIL kodu doğal makina koduna(native code) dönüştürülmektedir. Interpretation dediğimiz yorumlama işlemi yapılmaz.

Managed Code ve Managed Data nedir?

Kodun çalıştırılabilmesi için gerekli servislerin ve hizmetlerin Common Language Runtime’dan alındığı koda “Managed Code(Yönetilebilir Kod)” denilmektedir. CLR tarafından gerekli servis ve hizmetlerin alınabilmesi için yönetilebilir kodun bilgisinin(metadata) bulunması gerekmektedir. Kodun çalıştırılabilmesi için çalışma zamanında bu bilgi CLR tarafından kullanılacaktır. C#, Visual Basic .NET ve Jscript.Net ile yazılan kodlar yönetilebilir kodlardır. Visual Studio.NET içerisinde yazılan C++ kodu varsayılan olarak yönetilemeyendir. C++ kodunun derleme sonrası oluşan kodun yönetilebilir olmasını sağlamak için derleme işlemi sırasında “/CLR” parametresinin de belirtmek gerekmektedir.

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 indir

Sponsorlu Bağlantılar

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 indir

Microsoft .NET Framework 3.5 indir

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 indir

Microsoft .NET Framework 4 (Web Yükleyicisi) indir

Microsoft .Net Framework Nedir? Ne İşe Yarar?
Oy Verin!
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.